• Ligasponsorer

Söndag Sön 10 Maj Maj
Måndag Mån 11 Maj Maj
Lördag Lör 16 Maj Maj
Söndag Sön 17 Maj Maj
Måndag Mån 18 Maj Maj
Torsdag Tor 21 Maj Maj
Lördag Lör 23 Maj Maj
Söndag Sön 24 Maj Maj
Torsdag Tor 28 Maj Maj
Fredag Fre 29 Maj Maj
Söndag Sön 31 Maj Maj
Lördag Lör 13 Juni Jun
Söndag Sön 14 Juni Jun
Torsdag Tor 18 Juni Jun

OBOS Damallsvenskan skjuts upp ytterligare

11 maj 2020 10:10

Under söndagskvällen genomförde EFD (Elitfotboll Dam) det styrelsemöte där en av punkterna som behandlades var seriestart för OBOS Damallsvenskan.


Under ordförandemötet den 18 mars förordade en majoritet av klubbarna en seriestart till månadsskiftet maj/juni under förutsättning att FHM tillät detta. Då tillsattes även en referensgrupp för seriestartplanering för OBOS Damallsvenskan representerad av ordföranden från klubbar, EFD styrelse och EFD generalsekreterare Tomas Hoszek.

Gruppen enades då om att förutsättningen för seriestart i månadsskiftet maj/juni är att EFD har alla beslut som krävs senaste 15 maj. Konkret innebär det att seriestart inte kommer att äga rum månadsskiftet maj/juni utifrån att behövliga beslut inte kommer finnas på plats den 15 maj.

– Det är mycket tråkigt för fotbollen och för alla inblandade att vi har ett sådant läge som inte tillåter att vi genomför det här på det sättet som vi hoppats på, men vi prioriterar säkerheten, säger Tomas Hoszek, generalsekreterare EFD.

I veckan som var hade SvFF, SEF och RF ett möte kring seriestart av de två högsta ligorna på dam- respektive herrsidan. Vid mötet överlämnade fotbollen en handling/protokoll framtaget av SEF till FHM. Protokollet har kommunicerats med så väl EFDs kansli som förbundsstyrelsen. Ett nytt möte är planerat till slutet av nästa vecka för att följa upp hur FHM ser på förslaget till process och om och i så fall när det är möjligt med seriespel.

Beskedet från det mötet sätter de ramar som gäller för elitfotbollen att förhålla sig till. Utifrån detta har EFD styrelsen fattat beslut om att avvakta i frågan och invänta den information som kommer från mötet mellan fotbollen och FHM under kommande vecka. Detta utifrån den gemensamma och gällande principen att vi följer FHM beslut.

Det kommande informationen/beslutet från FHM, landar hos EFDs referensgrupp som utifrån detta tar fram ett förslag som sen behandlas i ett beslutande ordförandemöte.

FOTO: Bildbyrån